Over

Als men zich aanpast heeft men de meeste kans om te overleven, maar men onderscheidt zich er niet door.

Willem Visser

Willem Visser (1947) heeft ruim 45 jaar werkervaring op topniveau. Zijn persoonlijk motto is, dat je in het leven alle potentiƫle krachten optimaal tot ontwikkeling moet brengen. Dat betekent dat hij altijd de grenzen opzoekt en ook op laat zoeken. Niet voor niets was hij vier maal Olympisch coach Judo en coacht hij bestuurders, directies en managers.

Als doel van coaching ziet hij het verbeteren van de prestaties en leermogelijkheden van anderen, de doeltreffendheid van leiders vergroten en leiders vaardigheden laten aanleren of verbeteren om anderen te kunnen helpen bij hun ontwikkeling.
Zijn strijdperk is onder meer het in gang zetten en leiden van groepsdynamische processen, anderen leren omgaan met stress en het begeleiden van het verkrijgen van zelfkennis om zelfontplooiing mogelijk te maken.
Hij verzorgde coachtrajecten voor onder meer de Rabobank, de Noordelijke Beveiligingsorganisatie, voor de multinationals Getinge(Zweden) en PPR (Frankrijk), voor de Provinciale Staten Utrecht (Welzijn en Zorg) en sinds 2001 voor de Raad voor de Rechtspraak. Ook verzorgde hij coachtrajecten in de zorgsector en het onderwijs. Willem Visser is docent prestatiemanagement en coaching bij een aantal topopleidingen in binnen- en buitenland.

Willem Visser werkte enige tijd als leidinggevende bij Justitie. Hij werkte bijna dertig jaar bij de politie: als docent fysiekmentale vorming en later als leidinggevende aan de Nederlandse Politie Academie en bij de regiopolitie Amsterdam Amstelland. Hij vervulde diverse directeurschappen waarvan gedurende zeven jaar een algemeen directeurschap in het bedrijfsleven.
In deze functies ontwikkelde hij een methode om te komen tot zelfmanagement. Kern hiervan is, dat men via de onderdelen groepsfunctionaliteit, zelfevaluatie en zelfdiscipline tot zelfverantwoordelijke zelfbepaling komt.
Veel leidinggevenden kwamen op topniveau met zijn methode, die hij ook toepaste in zijn werkzaamheden als Olympisch judocoach.
Zijn ervaring vormt een basis voor het coachen van directie en bestuur, bij het begeleiden van reorganisaties en trajecten voor cultuurverandering, maar ook voor het vervullen van interim directeurschappen.

Willem Visser is gewend om onder grote druk te presteren, heeft een groot en divers netwerk, is een kalm en gedreven mens en is op alle tijden inzetbaar.

Translate