Doel & Diensten

Doel van coaching

Het verbeteren van de prestaties en ontwikkelingsmogelijkheden van anderen.

Executive coaching´╗┐

Gericht op het niveau van bestuur en/of directie.

Doel van executive coaching

Is de doeltreffendheid van de leider(s) te vergroten. De leider(s) vaardigheden laten aanleren of laten verbeteren, om anderen te kunnen helpen bij ontwikkeling en groei

Het strijdperk van de executive coach

 • begeleidingstrajecten op het gebied van Human Capital;
 • in gang zetten en laten leiden van groepsdynamische processen
 • omgaan met stress
 • begeleiden bij het verkrijgen van zelfkennis, waardoor (zelf) ontplooiing beter mogelijk wordt

De executive coach helpt bij

 • visieontwikkeling
 • het verkrijgen van commitment
 • het ontwikkelen van persoonlijke kernkwaliteiten, waaronder sociale vaardigheden
 • mentale processen
 • het inzicht verkrijgen in groepsdynamische processen
 • systeemdenken
 • cultuurverandering
 • objectiveren, implementeren, anticiperen
 • controle op processen
 • het geven en krijgen van feedback
 • het voeren van functionering- en beoordelingsgesprekken
 • motiveren
 • het inzicht verkrijgen in competenties
 • ambitie, inspanningen verrichten, hindernissen overwinnen en resultaat maken
 • coachend leidinggeven
 • evaluatie, zelfevaluatie, zelfbeoordeling
 • stress-en crisismanagement
 • verkrijgen van zelfvertrouwen
 • loopbaanmanagement
 • persoonlijke effectiviteit
 • leiding geven
 • gedragsturing in de organisatie
 • opmaken van gedrag- waarden en normenanalyse, MDI

Methoden

 • individueel adviseren en coachen
 • coachen van bestuur en/of directie in groepsverband
 • workshops voor bestuur en/of directieteams
 • taakgerichte teambuilding voor bestuur- en directieteams
 • leiden van intervisiesessies.

Geef een reactie

Translate