Coaching #1

Persoonlijk hanteer ik de stelling: je leert het meest uit het verleden als je niet lang omkijkt.

Je moet natuurlijk wel even omkijken, want coaching betekent ook:

 • terugkijken
 • bewust zoeken
 • risico’s nemen
 • de toekomst zien

Er zijn veel definities gegeven van coaching en Max Landsberg geeft in zijn boekje De tao van het coachen de volgende definitie:

Het doel van coachen is het verbeteren van de prestaties en leermogelijkheden van anderen.

Feedback is een onderdeel van coaching, maar ook motiveren, het stellen van de juiste vragen, het bewust afstemmen van jouw stijl op die van de te coachen persoon, die daardoor bereid is zijn ambitie om te zetten in het leveren van inspanningen, het overwinnen van hindernissen, waardoor resultaat wordt gemaakt.

De basis is steeds de interactie tussen mensen.

De taak van de coach is te onderverdelen in een 3-tal aspecten:

 1. Scouten
 2. Trainen
 3. Coachen (begeleiden) van wedstrijden

De trainer/coach geeft training en begeleidt wedstrijden, maar tussen training en wedstrijd is een groot verschil en daarom zijn ook de kernkwaliteiten van een trainer en een coach verschillend, alhoewel die verschillende kwaliteiten in één persoon verenigd kunnen zijn.

Enige verschillen tussen training en wedstrijd:

Training Wedstrijd
Leren en oefenen Toepassen
Gemiddelde belasting Hoge belasting, zowel fysiek als mentaal
Submaximale prestatie Maximale prestatie
Haalbaar Niet haalbaar
Variabel Vastgesteld
Vele vormen Gedefinieerd

De kloof tussen training en wedstrijd is vaak groot.

De coach heeft hier een brugfunctie en het is hierom dat de coach moet beschikken over de volgende bekwaamheden:

 • hoogwaardige technische bekwaamheden en sporttechnische bekwaamheden
 • methodische en didactische bekwaamheden
 • beïnvloedingsbekwaamheden
 • voor de taak toereikende sociale vaardigheden
 • goede mondelinge (en liefst ook schriftelijke) uitdrukkingsvaardigheden
 • meer dan gemiddelde algemene ontwikkeling
 • politiek bekwaam

Eigenschappen van een goede coach zijn: geduldig, objectief, behulpzaam, belangstellend, goed kunnen luisteren, opmerkzaam, bewust, zelfbewust, geeft aandacht en een goed geheugen.

Dr. Janboers, een topniveau basketbalcoach uit het verleden en de oude coach van de bekende en succesvolle basketbalcoach Ton Boot heeft in zijn boek  Coaching van topsportteams  verschillende types van coaches beschreven. Hij onderscheidt:

 1. de autoritaire coach, gedreven en energiek, altijd werkend volgens scherp omlijnde schema’s en deze coach vergt het uiterste van zijn/haar sporters
 2. de democratische coach, populair en sociaal-voelend, staat open voor zijn pupillen, activeert allerlei bijkomende zaken en deze coach maakt zijn/haar betrokkenheid duidelijk zichtbaar
 3. de liberale coach schijnt de dingen niet serieus te nemen en heeft een hekel aan schema’s, niet snel geëmotioneerd en deze coach maakt de indruk alles onder controle te hebben
 4. de intensieve coach dramatiseert situaties, neemt alles oorspronkelijk op en is uitstekend op de hoogte
 5. de zakelijke coach organiseert goed en benadert de sport berekenend, is logisch en helder, heeft een scherpe intelligentie, spreekt goed in het openbaar, is intermenselijk koel en afstandelijk en deze coach is pragmatisch en volhardend.

 

Coaching is ook verder ontwikkeld.

 • Vroeger gaf je als coach instructie en nu help je als coach om gedrag te ontwikkelen.
 • Vroeger was je als coach als het ware aan het “managen”, nu ben je als coach mensen aan het begeleiden.
 • Héél vroeger moest de gecoachte zich aanpassen aan de coach, nu past de coach zich aan aan de gecoachte.
 • Vroeger was je als coach “ontwerper van zachtzittende dwangbuizen” en nu laat je de te coachen persoon “zijn eigen richtinggevende keurslijf” maken.
 • Vroeger nam je als coach de verantwoordelijkheid (en sommige coaches claimden zelfs de overwinning), nu geven goede coaches verantwoordelijkheid aan de gecoachte.
 • Vroeger dicteerde de coach, hij dirigeerde, hij stelde; een subtiel coach weet nu de juiste vragen te stellen.
 • Coaches van nu zetten in deze tijd niet alleen aan tot bewustzijn, maar geven aanzetten tot het ontwikkelen van zelfbewustzijn.

 

Als coach heeft de schrijver van dit artikel vier Olympische Spelen gecoacht.Als judoka en coach heb ik in Japan coaches gezien die sloegen met een stok, met de vlakke hand en zelfs een keer met de volle vuist. “Brute coaching” zou dr. Janboers het waarschijnlijk noemen.

Als je dan even wegdroomt en  terugdenkt aan deze en andere oude coachingsmethoden  dan komt een vraag naar boven……………………….

Als ik dan ontwaak uit die droom dan realiseer ik me, dat het een droom is…… het gevecht tussen de drift en de moraal…………

Volledig wakker kies je als coach voor de moraal.

Translate